Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid (MKL)

 

Actuele status
Overzicht
1 november 2019 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 20 t/m 22 oktober 2020 
4 juni 2019  Prereservering instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 26 t/m 29 oktober 2021

Revalidatieziekenhuis RevArte

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 januari 2022
Overzicht
1 december 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlenen, geldig tot 1 januari 2022
oktober 2016 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 17 t/m 19 oktober 2017
3 mei 2016 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 14 en 15 maart 2017

Inloggen

Terug naar inloggen