Maasziekenhuis Pantein

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Vijfde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 maart 2022
Overzicht 
5 september 2019 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 16 t/m 19 november 2021
5 januari 2018 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 maart 2022
21 april 2016 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie
13 december 2013 Maasziekenhuis Pantein - Besluit instellingbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 januari 2018. 
14 juni 2013 Maasziekenhuis Pantein - Uitgesteld besluit:
Het NIAZ heeft d.d. 14 juni 2013 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 6 mei 2013 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Derhalve zal eerst een audit uitgesteld besluit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt vóór 1 januari 2014 uitgevoerd.
1 februari 2013 Zorgcentra Pantein Verpleging en Verzorging - Besluit: tweede instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 maart 2017
29 mei 2012 Zorgcentra Pantein Verpleging en Verzorging - Uitstel besluit inzake het continueren van de accreditatiestatus. Het NIAZ heeft op basis van de rapportage van de auditoren geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoende door ontwikkeld is. Vóór 1 december 2012 wordt een audit uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten uit het auditrapport wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontineerd.
22 maart 2012 Maasziekenhuis Pantein - Aanvraag vierde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 5 tot en met 8 februari 2013
13 april 2011 Zorgcentra Pantein Verpleging en Verzorging - Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie Zorgcentra Pantein, auditbezoek van 16 tot en met 20 januari 2012.
6 november 2009 Maasziekenhuis Pantein - Besluit: derde instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 6 november 2013
25 mei 2009   Maasziekenhuis Pantein - Uitstel besluit inzake het continueren van de accreditatiestatus. Het NIAZ heeft op basis van de rapportage van de auditoren geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoende door ontwikkeld is.  In maart 2009 wordt een audit uitgevoerd waarin de voortgang van de verbeterpunten uit het auditrapport wordt getoetst. Op basis van de resultaten wordt het definitieve besluit genomen.
13 maart 2008
Maasziekenhuis Pantein - Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 9 tot en met 12 december 2008 
16 mei 2008
Zorgcentra Pantein Verpleging & Verzorging - Besluit: eerste instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen.
16 december 2005 Zorgcentra Pantein Verpleging en Verzorging - Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek in juni 2007
25 mei 2005 Maasziekenhuis Pantein - Besluit: tweede instellingsbrede accreditatie toe te kennen. 
24 februari 2004 Maasziekenhuis Pantein - Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 17 tot en met 20 januari 2005 
 juni 2001 Maasziekenhuis Pantein - Besluit: instellingsbrede accreditatie toe te kennen.
december 1998 Maasziekenhuis Pantein - Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 22 tot en met 25 januari 2001 

Inloggen

Terug naar inloggen