Maastricht UMC+

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Vijfde instellingsbrede accreditatiestatus, geldig tot 1 maart 2022
Overzicht 
8 juni 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie en deelaccreditatie dialysecentrum, auditbezoek 6 t/m 10 december 2021
8 juni 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 maart 2022
27 januari 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 maart 2021
30 november 2015 Aanvraag vijfde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 12 t/m 16 december 2016
15 maart 2013 Besluit: instellinsbrede accreditatiestatis te continueren, geldig tot 1 april 2017.
25 oktober 2011 Aanvraag vierde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 3 tot en met 7 december 2012
12 februari 2010 Besluit: instellingsbrede accreditatiestatus te continueren.
6 november 2009 Uitstel besluit inzake het continueren van de accreditatiestatus. Het NIAZ heeft op basis van de rapportage van de auditoren d.d. 21 augustus 2009 geconcludeerd dat nog niet in voldoende mate is aangetoond dat voldaan wordt aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Vóór 10 december 2009 wordt een audit uitgevoerd waarin de realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Op basis van de resultaten wordt het definitieve besluit genomen.
17 juli 2008 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie
9 maart 2005 Besluit: tweede instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
3 maart 2003 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 16 tot en met 20 maart 2009
21 december 1999 Besluit: eerste instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
  aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 13 tot en met 17 september 1999

Inloggen

Terug naar inloggen