Leids Universitair Medisch Centrum

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Vijfde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 februari 2023
Overzicht 
17 juni 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 februari 2023
december 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 februari 2022
september 2016 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 6 t/m 10 november 2017
10 februari 2016 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 30 november t/m 2 december 2016
13 december 2013 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
5 april 2013 Uitgesteld besluit:
Het NIAZ heeft d.d. 5 april 2013 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 7 maart 2013 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt vóór 1 november 2013 uitgevoerd.
26 januari 2012 Aanvraag vierde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 10 tot en met 14 december 2012
17 april 2009 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
7 januari 2008 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie
7 oktober 2005 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
28 januari 2004 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie
30 mei 2001 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
februari 2000 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen