Instituut Verbeeten

Actuele status  
Geaccrediteerd Vierde instellingbrede accreditatie, geldig tot 1 juni 2023
Overzicht 
24 mei 2019 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 juni 2023
18 april 2019 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 2 en 3 oktober 2018
18 december 2017 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 26 t/m 28 maart 2019
12 juni 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 juli 2019
28 mei 2014 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, gewenst auditbezoek 24 tot en met 26 februari 2015
3 september 2011 Besluit instellingbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 september 2015
11 maart 2011
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 11 maart 2011 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld.
Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 8 februari 2011 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal  kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd, waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
De audit wordt in juni 2011 uitgevoerd.
4 maart 2010 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 6 tot en met 8 december 2010
4 mei 2007 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
12 december 2005 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek op 2 en 3 november 2006

Inloggen

Terug naar inloggen