IJsselland Ziekenhuis

 

Actuele status 
Geaccrediteerd   Instellingsbrede accreditatiestatus, geldig tot 1 februari 2024
Overzicht 
20 december 2019 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlenen, geldig tot 1 februari 2024
29 november 2018 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 18 t/m 22 november 2019
14 september 2018 Besluit de accreditatiestatus niet te verlengen, omdat het ziekenhuis nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het verlengen van de accreditatiestatus.
30 maart 2017 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie; gepland auditbezoek 25 t/m 29 juni 2018
7 november 2014 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 december 2018
7 oktober 2013 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 24 t/m 27 juni 2014
11 maart 2011 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 april 2015
10 september 2010 Uitgesteld besluit 
Het NIAZ heeft d.d. 10 september 2010 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. 
Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 19 juli 2010 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-) ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
De audit wordt in januari 2011 uitgevoerd.
9 juli 2009 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 20 tot en met 23 april 2010
20 december 2006 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
25 april 2005 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 25 tot en met 28 april 2006

Inloggen

Terug naar inloggen