Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Geaccrediteerd - tweede instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 oktober 2020

Actuele status 
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 oktober 2020
Historisch overzicht 
24 juni 2015 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 19 t/m 22 april 2016
13 juli 2012 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
11 januari 2011 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek maart 2012
14 december 2007 Besluit geen accreditatiestatus toe te kennen
18 januari 2006 Aanvraag initiële accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen