Havenziekenhuis

 

Actuele status 
geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 mei 2019
Historisch overzicht  
december 2016 Aanvraag vierde instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 30 januari t/m 2 februari 2018
10 april 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 mei 2019
 13 juni 2014 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 13 juni 2014 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 20 september 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst in januari 2015 een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
26 februari 2013 Aanvraag - derde instellingsbrede accreditatie, gewenst bezoek van 4 tot en met 7 februari 2014 
9 april 2010 Besluit accreditatiestatus is gecontinueerd, geldig tot 1 april 2014  
6 april 2009 Aanvraag - instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 12 tot en met 15 januari 2010
14 december 2007 Besluit initiële accreditatiestatus toe te kennen
6 juli 2006 Uitstel besluitvorming m.b.t. het al dan niet toekennen van de accreditatiestatus. Het NIAZ bestuur heeft op basis van de rapportage van de auditoren geconcludeerd dat nog niet in voldoende mate is aangetoond dat voldaan wordt aan de noodzakelijke voorwaarden voor accreditatie. Het besluit wordt uitgesteld tot na de toets op het actieplan
15 februari 2005 Aanvraag initiële accreditatie, auditbezoek van 7 tot en met 9 november 2005

Inloggen

Terug naar inloggen