Groep Zorg PZ Heilige Familie en vzw De Bolster

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatiestatus, geldig tot 1 februari 2021
Historisch overzicht 
23 januari 2019 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 27 t/m 30 oktober 2020
2 december 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 februari 2021
november 2015 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 24 t/m 27 oktober 2016
november 2014 prereservering - eerste instellingsbrede accreditatie, gewenst moment van auditbezoek 2016

Inloggen

Terug naar inloggen