Franciscus Gasthuis en Vlietland

Actuele status
Geaccrediteerd Instellingsbrede accreditatiestatus gecontinueerd, geldig tot 1 januari 2024
Overzicht
27 maart 2020 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie en deelaccreditatie Dialysecentrum, gepland auditbezoek september 2023
1 november 2019 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 januari 2014
oktober 2018 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 9 t/m 13 september 2019
16 oktober 2018 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 19 t/m 22 februari 2019

Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Gasthuis (voorheen Sint Franciscus Gasthuis)

Actuele status

Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 oktober 2020
Overzicht 
9 september 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 oktober 2020
augustus 2015 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 24 t/m 27 mei 2016
13 juli 2012 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 augustus 2016
27 juni 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 27 tot en met 30 maart 2012
16 mei 2008 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
27 juni 2006 Aanvraag instellingsbrede accreditatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland (voorheen Vlietland Ziekenhuis)

Actuele status 
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 mei 2019
Overzicht 
10 april 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 mei 2019
8 april 2011 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 mei 2015
31 augustus 2010 Beëindiging accreditatie-overeenkomst apotheek per 1 januari 2011
30 september 2009  Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 7 tot en met 10 december 2010
26 oktober 2007          Besluit deelaccreditatiestatus aan apotheek toe te kennen, geldig tot oktober 2011
28 augustus 2006 Aanvraag deelaccreditatie apotheek, auditbezoek op 7 maart 2007

Inloggen

Terug naar inloggen