Flevoziekenhuis

 

Actuele Status 
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 april 2023
Overzicht 
2 juli 2020 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 13 t/m 17 juni 2022
1 juli 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 april 2023
14 januari 2020 Aanvraag deelaccreditatie dialysecentra, auditbezoek 27 oktober 2020
31 augustus 2018 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 oktober 2022
22 augustus 2016 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 11 t/m 15 juni 2018
10 oktober 2014 Besluit instellingsbrede accreditatie toe te kennen, geldig tot 1 november 2018
13 september 2013 Besluit VMS accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 oktober 2017
13 september 2013 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 17 tot en met 20 juni 2014
1 februari 2013
Uitgesteld besluit 
Het NIAZ heeft d.d. 1 februari 2013 het besluit betreffende het toekennen van de VMS deelaccreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage geconstateerd dat het veiligheidsmanagementsysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de VMS deelaccreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend. De audit wordt voor 1 juli 2013 uitgevoerd.
15 december 2011 Aanvraag VMS accreditatie, auditbezoek op 11 en 12 oktober 2012

Inloggen

Terug naar inloggen