ETZ

Actuele status
Geaccrediteerd Geldig tot 1 augustus 2019 (zie hieronder)
Overzicht
26 juni 2018 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 23 t/m 27 september 2019

Actuele status St. Elisabeth Ziekenhuis 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 augustus 2019
Overzicht 
9 juli 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen tot 1 augustus 2019
13 maart 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlengen tot 1 juli 2015
11 maart 2011 Besluit instellingsbrede accreditatiestaus te continueren, geldig tot 1 april 2015
15 januari 2010 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 16 tot en met 19 november 2010
4 mei 2007 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
15 december 2005 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 9 tot en met 13 oktober 2006

Actuele situatie TweeSteden Ziekenhuis
Geaccrediteerd Vijfde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 augustus 2019
Overzicht
4 augustus 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 augustus 2019
2 september 2011 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 september 2015
17 september 2010 Aanvraag vierde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 7-10 juni 2011
22 januari 2010
De accreditatiestatus van het TweeSteden ziekenhuis wordt gecontinueerd voor de duur van één jaar, met vier aanwijzingen. Binnen één jaar vindt een volledige heraudit plaats.
Op basis van de heraudit zal worden besloten of de continuering van de accreditatiestatus tot de reguliere termijn van vier jaar zal worden verlengd.
6 november 2009 Uitstel besluit inzake het continueren van de accreditatiestatus. Het NIAZ heeft op basis van de rapportage van de auditoren d.d. 7 november 2008 geconcludeerd dat nog niet in voldoende mate is aangetoond dat voldaan wordt aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Dit betekent dat vóór 30 augustus 2009 een audit wordt uitgevoerd waarbij de verbeterpunten worden getoetst. 
11 februari 2008 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 18 tot en met 21 november 2008
11 juli 2005 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
11 maart 2004 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 15 tot en met 19 november 2004
22 juni 2001 Besluit initiële accreditatiestatus toe te kennen
januari 2000 Aanvraag initiële accreditatie, auditbezoek van 14 tot en met 16 november 2000

Inloggen

Terug naar inloggen