Erasmus Medisch Centrum

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 maart 2021
Overzicht 
14 november 2019 Aanvraag deelaccreditatie Dialysecentrum, gepland auditbezoek 5 t/m 9 oktober 2020
16 oktober 2019 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 5 t/m 9 oktober 2020
9 juli 2019 Aanvraag proefaudit 3 t/m 5 maart 2020
13 januari 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 maart 2021
17 december 2015 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 5 t/m 9 september 2016
14 juni 2013 Besluit: instellingbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 juli 2017
9 november 2012
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 9 november 2012 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 19 september 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
15 augustus 2011
Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 2 tot en met 6 juli 2012
7 november 2008
Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
26 juni 2008
Uitstel besluit inzake het al dan niet toekennen van de accreditatiestatus:  Het kwaliteitsysteem is nog niet voldoende ontwikkeld. Eerst zal een audit wordt uitgevoerd op een aantal verbeterpunten uit de auditrapportage. De audit moet zijn uitgevoerd vóór 1 oktober 2008.
18 januari 2007
Aanvraag instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen