Erasmus Medisch Centrum

 

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 maart 2022
Overzicht 
30 juni 2020  Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie en deelaccreditatie dialysecentrum, auditbezoek 4 t/m 8 oktober 2021
11 juni 2020 Besluit instellingsbrede vervolgaccreditatie te verlengen in verband met COVID-19, geldig tot 1 maart 2022
9 juli 2019 Aanvraag proefaudit 3 t/m 5 maart 2020
13 januari 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 maart 2021
17 december 2015 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 5 t/m 9 september 2016
14 juni 2013 Besluit: instellingbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 juli 2017
9 november 2012
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 9 november 2012 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 19 september 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
15 augustus 2011
Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 2 tot en met 6 juli 2012
7 november 2008
Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
26 juni 2008
Uitstel besluit inzake het al dan niet toekennen van de accreditatiestatus:  Het kwaliteitsysteem is nog niet voldoende ontwikkeld. Eerst zal een audit wordt uitgevoerd op een aantal verbeterpunten uit de auditrapportage. De audit moet zijn uitgevoerd vóór 1 oktober 2008.
18 januari 2007
Aanvraag instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen