Emergis

Actuele status
Geaccrediteerd Deelaccreditatie (zorgonderdeel verslavingszorg), geldig tot 1 september 2023
Historisch overzicht
5 juli 2019 Besluit toekennen deelaccreditatie (zorgonderdeel verslavingszorg), geldig tot 1 september 2023
18 februari 2019 Aanvraag deelaccreditatie (zorgonderdeel verslavingszorg), auditbezoek 27 t/m 29 mei 2019
14 november 2018 Prereservering deelaccreditatie (zorgonderdeel verslavingszorg), gepland auditbezoek 27 t/m 29 mei 2019
30 november 2017 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek begin 2021

Inloggen

Terug naar inloggen