Dijklander Ziekenhuis

 

 Actuele status        
11 december 2018 Prereservering instelllingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 23 t/m 27 november 2020                           
Historisch overzicht

 Waterlandziekenhuis

Actuele status 
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 maart 2021
Historisch overzicht 
20 januari 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
15 april 2015 Prereservering derde instellingsbrede accreditatie, gewenst auditbezoek 6 t/m 9 september 2016
12 juli 2013 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren 
12 oktober 2012 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 12 oktober 2012 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 20 september 2012 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd.
2 mei 2011 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie; auditbezoek mei 2012
6 februari 2009 Besluit de instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot februari 2013
22 juli 2008
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem instellingsbreed nog niet voldoende is ontwikkeld en geborgd om een accreditatiestatus toe te kennen. Het actieplan d.d. 26 juni 2008 laat echter een ambitieuze aanpak zien van de verbeterpunten. Het NIAZ heeft derhalve besloten eerst het volledige actieplan te toetsen op de voortgang die is gerealiseerd en of de voortgang conform uw planning wordt gerealiseerd. Op basis van de rapportage van de auditoren zal het bestuur besluiten of in voldoende mate is voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. De toets dient te zijn uitgevoerd vóór 1 november 2008.  
17 juli 2007 Aanvraag instellingsbrede accreditatie

Westfriesgasthuis

Actuele status
Geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 november 2018
Geaccrediteerd VMS deelaccreditatie, geldig tot 1 augustus 2017
Historisch overzicht
10 oktober 2014 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 1 november 2018
12 juli 2013 Besluit VMS deelaccreditatie toe te kennen, geldig tot 1 augustus 2017
april 2013 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek juni 2014
9 november 2012

Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 9 november 2012 het besluit betreffende het toekennen van de VMS accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 24 augustus 2012 geconsteerd dat het veiligheidsmanagementsysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. 

29 november 2011 Aanvraag VMS accreditatie, auditbezoek op 10 en 11 juli 2012
3 december 2010 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren.
6 november 2009

Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft op basis van de rapportage van de auditoren d.d. 15 juli 2009 geconcludeerd dat nog niet in voldoende mate is aangetoond dat voldaan wordt aan de noodzakelijke voorwaarden voor continuering van de accreditatiestatus. Vóór 10 december 2009 wordt een audit uitgevoerd waarin de verbeterpunten worden getoetst. Op basis van de resultaten wordt het definitieve besluit genomen.

7 november 2008 Besluit bestendige deelaccreditatiestatus NUGES te continueren.
28 augustus 2008 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 26 tot en met 29 mei 2009
5 december 2007 Aanvraag tweede bestendige deelaccreditatie NUGES.
20 december 2005 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen.
21 juli 2004 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 22 tot en met 26 mei 2005
16 augustus 2004 Besluit bestendige deelaccreditatiestatus toe te kennen aan NUGES.
10 oktober 2003 Aanvraag eerste bestendige deelaccreditatie NUGES.

Inloggen

Terug naar inloggen