Bravis ziekenhuis

Actuele status
Geaccrediteerd Vierde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 april 2023
Historisch overzicht
1 februari 2019 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 april 2023
december 2017 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 10 t/m 14 december 2018

Locatie Franciscus Ziekenhuis

Actuele status 
Geaccrediteerd Vierde instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 april 2020
Historisch overzicht 
4 maart 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren
10 april 2015 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 10 april 2015 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 10 maart 2015 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst in november 2015 de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten worden getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend.
april 2013 prereservering, derde instellingsbrede accreditatie, gewenst moment van auditbezoek van 23 tot en met 26 september 2014
17 juni 2011 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 juni 2015 
3 december 2010

Uitgesteld besluit. Het NIAZ heeft d.d. 3 december 2010 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus met betrekking tot de instellingsbrede accreditatie uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 23 november 2010 geconstateerd, dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt in april 2011 uitgevoerd.

30 september 2009 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 7 tot en met september 2010 
11 december 2006 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
24 augustus 2005  Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 20 tot en met 23 juni 2006

Locatie Lievensberg Ziekenhuis

Actuele status 
geaccrediteerd Derde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 maart 2019
Historisch overzicht 
20 februari 2015 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 1 maart 2019
17 februari 2014 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 1 tot en met 4 december 2014
8 april 2011 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 1 mei 2015
11 februari 2010 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 30 november tot en met 3 december 2010
16 maart 2007 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
31 januari 2006 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 7 tot en met 10 november 2006
7 januari 2005 Besluit accreditatiestatus toe te kennen aan het Patiëntenservicebureau
februari 2002 Aanvraag deelaccreditatie Spoed Eisende Hulp en Patiëntenservicebureau, auditbezoek op 21 mei 2003

Inloggen

Terug naar inloggen