AZ Sint-Maarten

Actuele situatie 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 oktober 2020
Historisch overzicht 
30 september 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 oktober 2020
7 september 2015 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 23 t/m 27 mei 2016

Inloggen

Terug naar inloggen