AZ Sint-Lucas en Volkskliniek

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 december 2021
Historisch overzicht 
27 oktober 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 december 2021
mei 2016 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 
18 t/m 22 september 2017

Inloggen

Terug naar inloggen