AZ Sint-Lucas

 

Actuele status
28 mei 2020 De audit uitgesteld besluit gaat plaatsvinden op 8 en 9 december 2020.
Overzicht 
13 december 2019 Het NIAZ heeft op 13 december 2019 het besluit betreffende het verlenen van de accreditatiestatus uitgesteld. De audit uitgesteld besluit wordt op 13 juni 2020 uitgevoerd.
7 maart 2019 Aanvraag instellingsbrede audit, auditbezoek 4 t/m 8 november 2019 
18 januari 2019 Besluit de accreditatiestatus niet te verlengen, omdat het ziekenhuis nog niet volledig voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het verlengen van de accreditatiestatus. 
21 juni 2017 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 1 en 2 februari 2018
januari 2017 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 26 t/m 30 november 2018
13 november 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 december 2019
13 maart 2015 Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 13 maart 2015 het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus voor het AZ St. Lucas Brugge uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 25 februari 2015 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst vóór 1 oktober 2015 de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten worden getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus toegekend.
17 mei 2013 aanvraag - eerste instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen