AZ Sint-Elisabeth

Actuele status 
8 september 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 november 2021
Historisch overzicht
december 2016 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 9 t/m 12 mei 2017
april 2015  prereservering - eerste instellingsbrede accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen