AZ Oudenaarde (vzw)

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 augustus 2020
Historisch overzicht
2 april 2019 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 10 t/m 13 maart 2020
23 januari 2020 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 10 t/m 13 maart 2020
1 juli 2016 Besluit eerste instellingsbrede accreditatie toe te kennen, geldig tot 1 augustus 2020
30 juni 2015 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 1 t/m 4 maart 2016
maart 2013 Prereservering, eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek november 2015 

Inloggen

Terug naar inloggen