AZ Oudenaarde VZW

Actuele status 
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 juni 2024
Overzicht
17 april 2020 Besluit instellingsbrede accreditatie te continueren, geldig tot 1 juni 2024
2 april 2019 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 10 t/m 13 maart 2020
23 januari 2020 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 10 t/m 13 maart 2020
1 juli 2016 Besluit eerste instellingsbrede accreditatie te verlenen, geldig tot 1 augustus 2020
30 juni 2015 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 1 t/m 4 maart 2016
maart 2013 Prereservering, eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek november 2015 

Inloggen

Terug naar inloggen