AZ Lokeren

Actuele status
Geaccrediteerd
Eerste instellingsbrede accreditatiestatus, geldig tot 1 april 2022
Overzicht
8 oktober 2019
Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 7 t/m 10 december 2021
23 februari 2018
Besluit eerste instellingsbrede accreditatiestatus te verlenen, geldig tot 1 april 2022
28 april 2017
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. vrijdag 28 april het besluit betreffende het toekennen van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 20 april 2017 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt in januari 2018 uitgevoerd.
21 maart 2016 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 21 t/m 24 maart 2017

Inloggen

Terug naar inloggen