AZ Jan Portaels

Actuele situatie 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 oktober 2021
Historisch overzicht
11 augustus 2017 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 oktober 2021
14 maart 2016 Aanvraag instellingbrede accreditatie, auditbezoek 27 t/m 30 juni 2017

Inloggen

Terug naar inloggen