AZ Jan Palfijn Gent

Actuele status 
Geaccrediteerd Instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 maart 2024
Overzicht
24 februari 2020 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te verlenen, geldig tot 1 maart 2024
17 april 2019 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 2 t/m 6 december 2019
10 september 2018 Aanvraag tweede proefaudit, auditbezoek 4 t/m 6 december 2018
26 april 2016 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 22 t/m 24 januari 2018

Inloggen

Terug naar inloggen