AZ Heilige Familie

Actuele status
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatiestatus, geldig tot 1 april 2022
Historisch overzicht
2 februari 2018 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 april 2022
januari 2017 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 12 t/m 15 december 2017

Inloggen

Terug naar inloggen