Antonius Zorggroep

 

Actuele status Antonius Zorggroep
Geaccrediteerd
Vijfde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 juni 2021
Overzicht Antonius Zorggroep
18 januari 2019
Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 8 t/m 12 juni 2020
21 april 2017
Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 juni 2021
29 juli 2016
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 29 juli 2016 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 20 juli 2016 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door)ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt in februari 2017 uitgevoerd.
30 september 2015 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek 20 t/m 24 juni 2016
14 december 2015 Aanvraag proefaudit, auditbezoek 30 en 31 maart 2016
Overzicht Locatie Antonius Ziekenhuis
3 juli 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 augustus 2016
4 maart 2014 Aanvraag tussentijdse audit, auditbezoek 19 en 20 maart 2015
16 december 2011 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus continueren, geldig tot 1 januari 2016 
8 juli 2011
Uitgesteld besluit
Het NIAZ heeft d.d. 8 juli 2011 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 5 mei 2011 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-) ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt vóór 1 december 2011 uitgevoerd.
7 mei 2010 Aanvraag derde instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 22 tot en met 25 maart 2011
18 april 2008  Besluit instellingsbrede accreditatiestatus continueren
22 november 2007  Uitstel besluit inzake accreditatiestatus: tot na toets van de voortgang op de volgende verbeterpunten: onderhoud apparatuur, documentbeheer, complicatieregistratie, management van zorgprocessen en de aanpak van verbeterpunten uit interne audits
9 april 2006 Aanvraag tweede instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 6 tot en met 9 februari 2007
18 september 2003 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen
15 maart 2002 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, auditbezoek van 27 tot en met 30 januari 2003

Overzicht Locatie Thuiszorg Zuidwest Friesland

13 juli 2012 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 augustus 2016
9 januari 2012 Aanvraag instellingsbrede accreditatie Thuiszorg Zuidwest Friesland

Inloggen

Terug naar inloggen