Alrijne ziekenhuis

Alrijne ziekenhuis

Actuele status
Geaccrediteerd Tweede instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 mei 2023
Geaccrediteerd Deelaccreditatie herstelgerichte zorg - geldig tot 1 april 2024
Overzicht
17 maart 2020 Prereservering deelaccreditatie Dialysecentrum, locaties Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, gepland auditbezoek 16 maart 2021
21 februari 2020 Besluit deelaccreditatie afdelingen herstelgerichte zorg te verlenen, geldig tot 1 april 2024
15 maart 2019 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 mei 2023
7 november 2018 Prereservering deelaccreditatie drie afdelingen herstelgerichte zorg (NRU, ARU en 'de Brug'), gepland auditbezoek 14 t/m 16 januari 2020
januari 2017 Prereservering instellingsbrede vervolgaccreditatie, gepland auditbezoek 28 januari t/m 1 februari 2019

Locatie Leiden (voorheen Diaconessenhuis Leiden)

Actuele Status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatie, geldig tot 1 mei 2019
Geaccrediteerd VMS accreditatie, geldig tot 1 januari 2017
Overzicht 
10 april 2015 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 mei 2019
14 januari 2013 Aanvraag eerste instellingsbrede accreditatie, gewenst auditbezoek van 3 t/m 6 december 2013
17 december 2012 Besluit:  VMS accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 januari 2017
18 november 2011 Aanvraag VMS accreditatie, auditbezoek in najaar 2012

Locatie Leiderdorp/Alphen aan den Rijn (voorheen Rijnland Ziekenhuis)

Actuele status 
Geaccrediteerd  Derde instellingsbrede accreditatie - geldig tot 1 februari 2020
Overzicht 
22 januari 2016 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 februari 2020
10 december 2014 Aanvraag instellingsbrede vervolgaccreditatie, auditbezoek van 22 t/m 25 september 2015
27 januari 2012 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus te continueren, geldig tot 1 februari 2016
23 juni 2011

Uitgesteld besluit instellingsbrede accreditatie:

Het NIAZ heeft d.d. 23 juni 2011 het besluit betreffende het continueren van de accreditatiestatus uitgesteld. Het NIAZ heeft op basis van de auditrapportage d.d. 18 april 2011 geconstateerd dat het kwaliteitssysteem nog niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden voor het continueren van de accreditatiestatus. Een aantal kwaliteitsaspecten is nog onvoldoende (door-) ontwikkeld en geborgd. Derhalve zal eerst een audit worden uitgevoerd waarin de voortgang c.q. realisatie van een aantal verbeterpunten wordt getoetst. Bij voldoende resultaat wordt de accreditatiestatus gecontinueerd. De audit wordt vóór 1 december 2011 uitgevoerd.
  
13 mei 2011 Besluit bestendige deelaccreditatie (vervolg) afdeling dialyse niet te continueren.
28 april 2010 Aanvraag instellingsbrede accreditatie en bestendige deelaccreditatie (vervolg) afdeling dialyse, audit vindt plaats van 25 tot en met 28 januari 2011
23 november 2007                  Besluit bestendige deelaccreditatie afdeling dialyse toe te kennen, geldig tot  november 2011  

18 mei 2006     

Aanvraag bestendige accreditatie afdeling dialyse
23 november 2007 Besluit initiële accreditatie toe te kennen
9 mei 2006  Aanvraag initiële accreditatie

Inloggen

Terug naar inloggen