Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria (vzw)

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatiestatus, geldig tot 1 februari 2022
Historisch overzicht
8 december 2017 Besluit eerste instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 februari 2022
maart 2016 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, auditbezoek 23 t/m 27 oktober 2017
mei 2015 prereservering - eerste instellingsbrede accreditatie
   

Inloggen

Terug naar inloggen