Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst

Actuele status 
Geaccrediteerd Eerste instellingsbrede accreditatiestatus, geldig tot 1 mei 2022
Historisch overzicht 
6 april 2018 Besluit instellingsbrede accreditatiestatus toe te kennen, geldig tot 1 mei 2022
december 2016 Aanvraag instellingsbrede accreditatie, gepland auditbezoek 4 t/m 8 december 2017

Inloggen

Terug naar inloggen