Hoe gaat een toetsing in zijn werk?

Indienen officieel verzoek

Het proces begint met een officieel verzoek van de instelling om deel te gaan nemen aan het accreditatieprogramma. Daarmee verplicht de instelling zich periodiek – elke vier jaar – door het NIAZ te laten toetsen. Voor meer informatie over het accreditatieproces klik hier

Auditteam

Het NIAZ kijkt naar de zorg die de instelling levert, naar de normen die getoetst moeten worden, en naar de competenties van de auditoren. Op basis hiervan formeert het NIAZ een auditteam voor de betreffende instelling. Auditoren zijn zeer ervaren medewerkers (artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden) uit de zorg zelf, die door het NIAZ als auditor zijn opgeleid. Zij mogen geen (recente) band met de instelling hebben, zodat zij objectief in hun beoordeling kunnen zijn. 

Intern Auditsysteem

Een belangrijke eis van het NIAZ is dat de instelling beschikt over een intern auditsysteem. Dat wil zeggen dat elke afdeling van de instelling periodiek door interne auditoren – die zelf niet bij die afdeling zijn betrokken – wordt getoetst. Het NIAZ bouwt in zijn eigen beoordeling op deze interne audits voort.

Auditbezoek

Het auditteam gaat tijdens de audit een aantal dagen bij de instelling op bezoek. De grootte van het auditteam en het aantal dagen zijn afhankelijk van de grootte van de instelling. Het varieert van 2 auditoren gedurende 2 dagen voor een zeer kleine tot 7 auditoren gedurende 5 dagen voor een grote instelling. Het auditteam maakt van tevoren een steekproef van de zorgprocessen die het wil onderzoeken. Tijdens het auditbezoek kunnen onverwacht andere onderdelen van de organisatie worden bezocht. Het veiligheidsaspect is altijd een groot punt van aandacht.

Conform de accreditatieovereenkomst geeft de instelling de auditoren toegang tot alle locaties en tot alle informatie die van belang is (uiteraard zonder de privacy van patiënten of medewerkers te schenden). Daarbij behoren alle medewerkers die de auditoren willen spreken medewerking te geven.

Rapport

Zo snel mogelijk na het auditbezoek maakt het auditteam een rapport – het zogeheten auditrapport – van zijn bevindingen. Naast de bevindingen vermeldt dit rapport verbeterpunten, waarmee de instelling aan de slag moet. Het document wordt voor feitelijke correctie voorgelegd aan de betrokken instelling. 
Na het verwerken van eventuele correcties gaan het auditrapport naar het College Kwaliteitsverklaringen. Dit College geeft aan de Raad van Bestuur van het NIAZ een inhoudelijk advies of de instelling geaccrediteerd zal worden. Zie ook "Hoe beoordeelt het NIAZ een auditrapport?"

Vervolg 

Na de audit komen nog enkele vervolgstappen. Hierover informeren wij u graag telefonisch.Inloggen

Terug naar inloggen