Leren van elkaar

Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.
Leren van elkaar - de senior adviseur 
Leren van elkaar - netwerkdagen 
Leren van elkaar - trainingen en opleidingen
Leren van elkaar - patiëntentracer


Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.
Leren van elkaar - de senior adviseur 
Leren van elkaar - netwerkdagen 
Leren van elkaar - trainingen en opleidingen
Leren van elkaar - patiëntentracer

Het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

NIAZ Qmentum International doorloopt een accreditatiecyclus die start met de online-aanmelding door de instelling bij het programma. Vervolgens wordt de instelling begeleid bij het voorbereiden en uitzetten van de zelfevaluatie-vragenlijsten in de organisatie. De zelfevaluatie leert de instelling waar acties nodig zijn. Met het actieplan gaat de instelling aan de slag, waarna de interne audits en het externe auditbezoek plaatsvinden. vervolgens ontvangt de instelling het auditrapport en accreditatiebesluit en laat de instelling zien hoe acties zijn opgepakt en wat daarvan de resultaten zijn.  

Doet u mee?

Doet u mee?

De beste verbetering in de zorg

Zorg die elke dag een beetje beter wordt:
daar streven we met z’n allen naar!

Welke verbeteringen hebben de professionals in uw zorginstelling de afgelopen periode gerealiseerd? Op welke resultaten zijn ze zo trots dat ze die graag willen delen met hun collega’s in andere instellingen en met patiënten?

Ook uw zorginstelling heeft een scala aan voorbeelden van verbeteringen die aantoonbaar bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg. Het NIAZ vraagt u daaruit één concreet voorbeeld te selecteren. Stuur dit in voor de NIAZ Jaarprijs 2017.

Wint uw zorginstelling de allereerste
NIAZ Jaarprijs en een cheque ter waarde van €10.000,-?

We weten het na de spannende finale op dinsdag 21 november.

Kijk vanaf vandaag op de NIAZ Jaarprijs website voor meer informatie over het hoe, wat en wanneer.

Samen worden we beter!

Nieuws

Vacature Senior Adviseur NIAZ

Save the dates:
NIAZ auditorendag 2017 - dinsdag 19 september - UZ Gent

NIAZ netwerkdagen najaar 2017 worden samengevoegd in de vorm van de NIAZ-Jaarprijsdag op dinsdag 21 november (locatie: Renier de Graaf, Delft)

En nóg zo'n leuk initiatief! Deze keer van het LUMC die de NIAZ Jaarprijs in hun digitale handtekening hebben gezet.

NIAZ kent eerste instellingsbrede accreditatiestatus toe aan
Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum (Mitralis Klinieken)

NIAZ kent eerste instellingsbrede accreditatiestatus toe aan
Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF)

NIAZ continueert accreditatiestatus 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

-----------------------------------------------------

Werkt u bij een zorginstelling en heeft u een leuke foto die u aan ons wilt voorleggen? Neem dan contact op via info@niaz.nl

Hoe wij accreditatie ondersteunen:

Audits

onze senior adviseurs ondersteunen u iedere maand

Kwaliteitsnorm

onze internationale normen zijn afgestemd op Nederland en Vlaanderen

Opleidingen

tracers, normkennis, opleiden van interne auditoren

Kenniscentrum

goede voorbeelden van andere instellingen kunnen u inspireren

Klantervaringen

"Het is voor ons ziekenhuis en zeker voor Team Verslavingszorg een heel mooi moment geweest om voor de ogen van zoveel verwijzers en geïnteresseerden het NIAZ-certificaat te mogen ontvangen!" Wendy Donders - Coördinator accreditatie, Alexianen Zorggroep Tienen

_______________________________

“Dit is het resultaat van het werk van ruim 100 medisch specialisten en 1200 medewerkers. Met het accreditatiebewijs tonen wij dat kwaliteit goed verankerd is in de organisatie.” drs. W. van Vliet, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

__________________________

Artsen vinden het, net als andere zorgprofessionals, belangrijk om te werken aan patiëntveiligheid. Geen enkele zorgprofessional is immers voorstander van patiëntONveilig werken. Maar de vraag, ook voor de artsen, is: hoe pakken we dit concreet aan? Wat kan dit voor de patiënt en voor mij als professional betekenen? Dit vereist zicht op een goede aanpak en zicht op behaalde resultaten. Het NIAZ helpt je hierbij. Marc Vanderbeeken: Algemeen directeur Revalidatie & MS Centrum, Overpelt

Veelgestelde vragen

Hoe weten wij welke normen al dan niet voor onze instelling van toepassing zijn? Ondersteunt het NIAZ ons daarbij?

Wij ondersteunen de instellingen bij het aanmaken van het organisatieprofiel in de portal van Qmentum. Vanuit het organisatieprofiel kiest de software dan de voor de instelling van toepassing zijnde normen. De Nederlandstalige portal is ter beschikking vanaf januari 2014. Lees verder

Hoe zit het met de Accreditatie/certificering van laboratoria door andere organisaties dan NIAZ?

Lees verder

Een aantal normen komt (niet altijd letterlijk, maar in grote lijnen) in verschillende normensets terug. Is er een overzicht ter beschikking waarin is aangegeven waar in de normensets dezelfde/vergelijkbare normen terug te vinden zijn?

Lees verder

Bij een aantal normen is aangegeven dat aan vigerende wet- en regelgeving moet worden voldaan. De wettelijke vereisten kunnen echter verschillen tussen Canada, Nederland en België. Betekent dit dat de normen in verschillende landen anders zijn?

Lees verder

Welke documenten moet ik als bewijsvoering bijvoegen in de software van Qmentum en aan welke vereisten moeten deze documenten voldoen?

Lees verder

Veelgestelde vragen

Contact

Postbus 4045
3502 HA Utrecht 
030-2330380

Bezoekadres
Churchilllaan 11, 14e
3527 GV Utrecht

Contact per e-mail

Inloggen

Terug naar inloggen