Zorg die goed en veilig is

Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. Ook toetst het NIAZ of zorginstellingen het huis op orde hebben. Het NIAZ bevordert dat zorginstellingen leren van elkaar.
Leren van elkaar - de senior adviseur 
Leren van elkaar - netwerkdagen 
Leren van elkaar - trainingen en opleidingen
Leren van elkaar - patiëntentracer


Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. Ook toetst het NIAZ of zorginstellingen het huis op orde hebben. Het NIAZ bevordert dat zorginstellingen leren van elkaar.
Leren van elkaar - de senior adviseur 
Leren van elkaar - netwerkdagen 
Leren van elkaar - trainingen en opleidingen
Leren van elkaar - patiëntentracer

Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Het NIAZ toetst of zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen het huis op orde hebben. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Dit van oorsprong Canadese programma wordt gevoerd in meer dan 27 landen, verspreid over de wereld.

Zorginstellingen gebruiken Qmentum om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie. Voor Nederland en Vlaanderen is NIAZ-Qmentum ontwikkeld, toegesneden op de situatie in het Nederlandse taalgebied.

Het normenkader wordt regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met zorgprofessionals. Zo werkt het NIAZ aan een relevant normenkader dat wordt herkend en gesteund door het veld.

Vanaf 1 januari 2020 geldt bij audits het normenkader Qmentum Global.
___________________________________________
HSO Technical Committees

Bouw mee aan Qmentum Global!
Heb jij passie voor kwaliteitszorg en wil je jouw expertise internationaal inzetten? HSO (Health Standards Organization) zoekt voortdurend professionals die het wereldwijde normenkader QmentumGlobal willen optimaliseren en actualiseren. Dit gebeurt via Technical Committees.

Momenteel kun je aanmelden voor:
> TC015  Biomedical Laboratory and Diagnostic Imaging Services;
> TC017  Rehabilitation Services;
> TC030  Global Health
> TC031  Patient Safety.

Een Technical Committee (TC) is samengesteld uit patiënten/familieleden, zorgprofessionals/ gebruikers, beleidsmakers en inhouds-deskundigen. Per TC zijn 6 plaatsen beschikbaar voor personen die niet in Canada wonen. Een termijn duurt 2 à 3 jaar en kost zo'n 7 à 10 uur per maand. De TC komt één keer bijeen in Canada, het overige overleg verloopt via Skype, Webex, etc.

Het NIAZ moedigt belangstellenden uit bij het NIAZ aangesloten zorginstellingen van harte aan te solliciteren. De Nederlandse en Vlaamse zorg hebben heel wat deskundigheid te bieden en het is belangrijk om deze expertise al bij de ontwikkeling van normensets mee te nemen.

Wil je meer weten? Kijk dan op: https://healthstandards.org/standards/technical-committees/recruitment

En wil je weten hoe het er in de praktijk aan toegaat? Lees dan de interviews met Danny Meire en Véronique Bos op pagina’s 9 en 11 van NIAZ Nieuws (april 2019): https://bit.ly/2Yya9XR

LEREN VAN ELKAAR IN 2020

Waar zien we elkaar in 2020?

Het NIAZ organiseert dit jaar diverse bijeenkomsten die u niet wilt missen.

> Op 11 maart is er een bijeenkomst van de NIAZ-werkgroep Ouderenzorg in Vlaanderen.
> Op 12 maart vindt de NIAZ Jaarprijsdag 2020 plaats in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Wie heeft het beste voorbeeld van persoonsgerichte zorg?
> Op 20 maart komt de NIAZ-werkgroep GGZ Vlaanderen bijeen.
> Op 11 en 12 juni en op 17 en 22 september zijn er Dummydagen voor Algemene Ziekenhuizen in Vlaanderen.
> Op 1 oktober is het tijd voor de jaarlijkse Auditorendag.
> Op 13 en 20 oktober en op 3 november vinden in Nederland de Regiobijeenkomsten plaats. Het NIAZ komt naar u toe!

Nadere informatie volgt.

WIE HEEFT HET BESTE VOORBEELD VAN PERSOONSGERICHTE ZORG?

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke wensen, behoeften en voorkeuren. Dit vraagt dat we in de zorg op een andere manier kijken. En het vraagt actieve samenwerking met het hele team, inclusief de patiënt/cliënt, en vaak ook met partijen buiten de instelling.

47 Vlaamse en Nederlandse zorginstellingen hebben hun beste voorbeeld op het gebied van persoonsgerichte zorg ingezonden voor de NIAZ Jaarprijs 2020.

De eerste vijf genomineerden zijn aangewezen op basis van publieksstemmen en de andere vijf zijn geselecteerd door een vakjury. U kunt u hier alle tien genomineerden bekijken.

Op naar de grote finale op 12 maart!

Wie wint de NIAZ Jaarprijs 2020?

Nieuws

Vacature NIAZ senior adviseur

NIAZ verleent deelaccreditatiestatus aan herstelgerichte afdelingen Alrijne Ziekenhuis

NIAZ verleent deelaccreditatiestatus aan dialysecentrum Deventer Ziekenhuis

NIAZ verleent accreditatiestatus aan OPZC Rekem

NIAZ verleent accreditatiestatus aan Centraal Militair Hospitaal


NIAZ verleent accreditatiestatus aan AZ Jan Palfijn


NIAZ verleent accreditatiestatus aan Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius

De 37e ISQua conferentie vindt dit jaar plaats in Florence van 30 augustus tot 2 september. De 'call for papers' is nu open (tot 30 januari). Voor meer informatie klik hier.

NIAZ verleent accreditatiestatus aan AZ AlmaNIAZ continueert accreditatiestatus Deventer Ziekenhuis

NIAZ verleent accreditatiestatus aan IJsselland Ziekenhuis


NIAZ continueert accreditatiestatus Slingeland Ziekenhuis

De nieuwe editie van NIAZ Nieuws is uit!

NIAZ en Spaarne Gasthuis starten een gezamenlijke pilot met een aangepaste audit. Lees hier meer.

NIAZ verleent accreditatiestatus aan Spijkenisse Medisch Centrum

NIAZ verleent accreditatiestatus aan Dentius

NIAZ verleent accreditatiestatus aan Medisch Centrum Jan van Goyen

NIAZ verleent accreditatiestatus aan OCON Orthopedische kliniek

NIAZ continueert accreditatiestatus Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)

-------------------------------------------------

Hoe wij accreditatie ondersteunen:

Audits

onze senior adviseurs begeleiden u

Kwaliteitsnorm

onze internationale normen zijn afgestemd op Nederland en Vlaanderen

Opleidingen

wij bieden ISQua-geaccrediteerde opleidingen

Kenniscentrum

goede voorbeelden van andere instellingen kunnen u inspireren

_______________________________

“Dit is het resultaat van het werk van ruim 100 medisch specialisten en 1200 medewerkers. Met het accreditatiebewijs tonen wij dat kwaliteit goed verankerd is in de organisatie.” drs. W. van Vliet, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

__________________________

Artsen vinden het, net als andere zorgprofessionals, belangrijk om te werken aan patiëntveiligheid. Geen enkele zorgprofessional is immers voorstander van patiëntONveilig werken. Maar de vraag, ook voor de artsen, is: hoe pakken we dit concreet aan? Wat kan dit voor de patiënt en voor mij als professional betekenen? Dit vereist zicht op een goede aanpak en zicht op behaalde resultaten. Het NIAZ helpt je hierbij. Marc Vanderbeeken: Algemeen directeur Revalidatie & MS Centrum, Overpelt

Inloggen

Terug naar inloggen