Leren van elkaar

Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.

Het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

NIAZ Qmentum International doorloopt een accreditatiecyclus die start met de online-aanmelding door de instelling bij het programma. Vervolgens wordt de instelling begeleid bij het voorbereiden en uitzetten van de zelfevaluatie-vragenlijsten in de organisatie. De zelfevaluatie leert de instelling waar acties nodig zijn. Met het actieplan gaat de instelling aan de slag, waarna de interne audits en het externe auditbezoek plaatsvinden. vervolgens ontvangt de instelling het auditrapport en accreditatiebesluit en laat de instelling zien hoe acties zijn opgepakt en wat daarvan de resultaten zijn. 

Leren van elkaar

Een indruk van de NIAZ netwerkdag van                 3 november 2015

Normen

De normen van het internationaal accreditatieprogramma NIAZ Qmentum International benoemen procedures en methoden die bijdragen tot zorg van hoge kwaliteit, die veilig is en op een effectieve manier wordt bestuurd. Elke norm bestaat uit een aantal criteria die iets zeggen over wat er precies nodig is om aan de norm te voldoen. 

NIAZ Qmentum international is een internationaal accreditatieprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op het terrein van accreditatie in de gezondheidszorg. Het uitgangspunt van het programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in zorgorganisaties. dit betekent dat medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie op één of andere wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het accreditatieproces. Het gaat dus zowel om bestuurders, artsen, verpleegkundigen, staffunctionarissen, medewerkers van ondersteunende diensten, managers en verzorgenden. Het programma biedt zorgorganisaties een kwaliteitskader en instrumenten om de eigen organisatie aan het kwaliteitskader te toetsen.

Nieuws

Refaja Ziekenhuis behaalt derde NIAZ accreditatie

Lees verder ->

AZ St. Lucas behaalt NIAZ accreditatie

Het AZ St. Lucas te Brugge heeft de eerste instellingsbrede NIAZ accreditatie behaald! Klik hier voor het persbericht van AZ Sint Lucas.

Lees verder ->

Ook Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) haalt NIAZ-Qmentum accreditatie

Lees verder ->

Deventer Ziekenhuis haalt NIAZ-Qmentum accreditatie

Lees verder ->

Kwaliteitskeurmerk voor Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
ETZ ontvangt NIAZ accreditatiebewijs
Niaz-directeur Kees van Dun (r.) overhandigt één van de plaquettes aan ziekenhuisbestuurder Peter de Zwart.
Foto: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis/Joost Pistorius
Lees verder ->

Alexianen Zorggroep Tienen behaalt internationaal accreditatielabel
Lees verder >

-----------------------------------------------------

Uw foto op deze site? 
Werkt u bij een zorginstelling en heeft u een leuke foto die u aan ons wilt voorleggen? 
Neem dan contact op via info@niaz.nl

Meer informatie voor:

Hoe wij accreditatie ondersteunen:

Audits

onze senior adviseurs ondersteunen u iedere maand

Kwaliteitsnorm

onze internationale normen zijn afgestemd op Nederland en Vlaanderen

Opleidingen

tracers, normkennis, opleiden van interne auditoren

Kenniscentrum

goede voorbeelden van andere instellingen kunnen u inspireren

Klantervaringen

"Het is voor ons ziekenhuis en zeker voor Team Verslavingszorg een heel mooi moment geweest om voor de ogen van zoveel verwijzers en geïnteresseerden het NIAZ-certificaat te mogen ontvangen!" Wendy Donders / Coördinator accreditatie, Alexianen Zorggroep Tienen

Veelgestelde vragen

Hoe weten wij welke normen al dan niet voor onze instelling van toepassing zijn? Ondersteunt het NIAZ ons daarbij?

Wij ondersteunen de instellingen bij het aanmaken van het organisatieprofiel in de portal van Qmentum. Vanuit het organisatieprofiel kiest de software dan de voor de instelling van toepassing zijnde normen. De Nederlandstalige portal is ter beschikking vanaf januari 2014. Lees verder

Hoe zit het met de Accreditatie/certificering van laboratoria door andere organisaties dan NIAZ?

Lees verder

Een aantal normen komt (niet altijd letterlijk, maar in grote lijnen) in verschillende normensets terug. Is er een overzicht ter beschikking waarin is aangegeven waar in de normensets dezelfde/vergelijkbare normen terug te vinden zijn?

Lees verder

Bij een aantal normen is aangegeven dat aan vigerende wet- en regelgeving moet worden voldaan. De wettelijke vereisten kunnen echter verschillen tussen Canada, Nederland en België. Betekent dit dat de normen in verschillende landen anders zijn?

Lees verder

Welke documenten moet ik als bewijsvoering bijvoegen in de software van Qmentum en aan welke vereisten moeten deze documenten voldoen?

Lees verder

Veelgestelde vragen

Contact

Postbus 4045
3502 HA Utrecht 
030-2330380

Bezoekadres
Churchilllaan 11, 14e
3527 GV Utrecht

Contact per e-mail

Inloggen

Terug naar inloggen