Zorg die goed en veilig is

Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. Ook toetst het NIAZ of zorginstellingen het huis op orde hebben. Het NIAZ bevordert dat zorginstellingen leren van elkaar.
Leren van elkaar - de senior adviseur 
Leren van elkaar - netwerkdagen 
Leren van elkaar - trainingen en opleidingen
Leren van elkaar - patiëntentracer


Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. Ook toetst het NIAZ of zorginstellingen het huis op orde hebben. Het NIAZ bevordert dat zorginstellingen leren van elkaar.
Leren van elkaar - de senior adviseur 
Leren van elkaar - netwerkdagen 
Leren van elkaar - trainingen en opleidingen
Leren van elkaar - patiëntentracer

Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Het NIAZ toetst of zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen het huis op orde hebben. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Dit van oorsprong Canadese programma wordt gevoerd in meer dan 27 landen, verspreid over de wereld.

Zorginstellingen gebruiken Qmentum om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie. Voor Nederland en Vlaanderen is NIAZ-Qmentum ontwikkeld, toegesneden op de situatie in het Nederlandse taalgebied.

Het normenkader wordt regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met zorgprofessionals. Zo werkt het NIAZ aan een relevant normenkader dat wordt herkend en gesteund door het veld.

Vanaf 1 januari 2020 geldt bij audits het normenkader Qmentum Global.
___________________________________________
HSO Technical Committees

Bouw mee aan Qmentum Global!
Heb jij passie voor kwaliteitszorg en wil je jouw expertise internationaal inzetten? HSO (Health Standards Organization) zoekt voortdurend professionals die het wereldwijde normenkader QmentumGlobal willen optimaliseren en actualiseren. Dit gebeurt via Technical Committees.

Momenteel kun je aanmelden voor:
> TC015  Biomedical Laboratory and Diagnostic Imaging Services;
> TC017  Rehabilitation Services;
> TC030  Global Health
> TC031  Patient Safety.

Een Technical Committee (TC) is samengesteld uit patiënten/familieleden, zorgprofessionals/ gebruikers, beleidsmakers en inhouds-deskundigen. Per TC zijn 6 plaatsen beschikbaar voor personen die niet in Canada wonen. Een termijn duurt 2 à 3 jaar en kost zo'n 7 à 10 uur per maand. De TC komt één keer bijeen in Canada, het overige overleg verloopt via Skype, Webex, etc.

Het NIAZ moedigt belangstellenden uit bij het NIAZ aangesloten zorginstellingen van harte aan te solliciteren. De Nederlandse en Vlaamse zorg hebben heel wat deskundigheid te bieden en het is belangrijk om deze expertise al bij de ontwikkeling van normensets mee te nemen.

Wil je meer weten? Kijk dan op: https://healthstandards.org/standards/technical-committees/recruitment

En wil je weten hoe het er in de praktijk aan toegaat? Lees dan de interviews met Danny Meire en Véronique Bos op pagina’s 9 en 11 van NIAZ Nieuws (april 2019): https://bit.ly/2Yya9XR

NIAZ publiceert serie artikelen over kwaliteit en COVID-19 (coronavirus)

Kwaliteit & COVID-19

Tijdens de COVID-19 pandemie steunen zorginstellingen op hun opgebouwde kwaliteitssystemen. Welke aspecten van kwaliteitsmanagement zijn op dit moment bijzonder relevant? En hoe kan kwaliteitsmanagement helpen straks weer over te gaan naar ‘normaal’? De komende tijd publiceert het NIAZ hierover een aantal korte artikelen.

Deze week: E-Health.

Eerder publiceerden we:

- De werking van noodplannen tijdens COVID-19;
- Patiëntenstroom tijdens en ná de coronacrisis;
- Infectiepreventie en –bestrijding;
- COVID-19 en persoonsgerichte zorg;
- Risicomanagement.

De artikelen kunt u hier lezen.

Update 3 april 2020

Het NIAZ is er voor u – ook nú! Onze (audit)bezoeken en trainingen gaan voorlopig niet door, maar het NIAZ-team staat klaar voor ondersteuning en advies. We hebben een aantal maatregelen getroffen, waar onze adviseurs u graag meer over vertellen. Heeft u vragen? We denken met u mee. We wensen u heel veel sterkte. Dank voor al uw inspanningen in de strijd tegen COVID-19!

Nieuws

Het NIAZ is verhuisd van de 14e naar de
8e etage aan de Churchilllaan 11 in Utrecht.
Ons postbusnummer blijft ongewijzigd.

ISQua Conference - Florence 8-10 februari 2021

NIAZ continueert accreditatiestatus Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)

NIAZ continueert accreditatiestatus AZ Oudenaarde VZW

NIAZ senior adviseur Tilly Postelmans is benoemd tot ISQua expert; lees hier meer

NIAZ continueert accreditatiestatus Medisch Centrum Leeuwarden

NIAZ verleent deelaccreditatiestatus aan herstelgerichte afdelingen Alrijne Ziekenhuis

NIAZ verleent deelaccreditatiestatus aan dialysecentrum Deventer Ziekenhuis

NIAZ verleent accreditatiestatus aan OPZC Rekem

NIAZ verleent accreditatiestatus aan Centraal Militair Hospitaal


NIAZ verleent accreditatiestatus aan AZ Jan Palfijn


NIAZ verleent accreditatiestatus aan Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius

NIAZ verleent accreditatiestatus aan AZ AlmaNIAZ continueert accreditatiestatus Deventer Ziekenhuis

-------------------------------------------------

Hoe wij accreditatie ondersteunen:

Audits

onze senior adviseurs begeleiden u

Kwaliteitsnorm

onze internationale normen zijn afgestemd op Nederland en Vlaanderen

Opleidingen

wij bieden ISQua-geaccrediteerde opleidingen

Kenniscentrum

goede voorbeelden van andere instellingen kunnen u inspireren

_______________________________

“Dit is het resultaat van het werk van ruim 100 medisch specialisten en 1200 medewerkers. Met het accreditatiebewijs tonen wij dat kwaliteit goed verankerd is in de organisatie.” drs. W. van Vliet, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

__________________________

Artsen vinden het, net als andere zorgprofessionals, belangrijk om te werken aan patiëntveiligheid. Geen enkele zorgprofessional is immers voorstander van patiëntONveilig werken. Maar de vraag, ook voor de artsen, is: hoe pakken we dit concreet aan? Wat kan dit voor de patiënt en voor mij als professional betekenen? Dit vereist zicht op een goede aanpak en zicht op behaalde resultaten. Het NIAZ helpt je hierbij. Marc Vanderbeeken: Algemeen directeur Revalidatie & MS Centrum, Overpelt

Inloggen

Terug naar inloggen