Leren van elkaar

Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.             Video: Leren van elkaar

Het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

Het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum

NIAZ Qmentum International doorloopt een accreditatiecyclus die start met de online-aanmelding door de instelling bij het programma. Vervolgens wordt de instelling begeleid bij het voorbereiden en uitzetten van de zelfevaluatie-vragenlijsten in de organisatie. De zelfevaluatie leert de instelling waar acties nodig zijn. Met het actieplan gaat de instelling aan de slag, waarna de interne audits en het externe auditbezoek plaatsvinden. vervolgens ontvangt de instelling het auditrapport en accreditatiebesluit en laat de instelling zien hoe acties zijn opgepakt en wat daarvan de resultaten zijn.  

Normen

De normen van het internationaal accreditatieprogramma NIAZ Qmentum International benoemen procedures en methoden die bijdragen tot zorg van hoge kwaliteit, die veilig is en op een effectieve manier wordt bestuurd. Elke norm bestaat uit een aantal criteria die iets zeggen over wat er precies nodig is om aan de norm te voldoen. 

NIAZ Qmentum international is een internationaal accreditatieprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op het terrein van accreditatie in de gezondheidszorg. Het uitgangspunt van het programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in zorgorganisaties. dit betekent dat medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie op één of andere wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het accreditatieproces. Het gaat dus zowel om bestuurders, artsen, verpleegkundigen, staffunctionarissen, medewerkers van ondersteunende diensten, managers en verzorgenden. Het programma biedt zorgorganisaties een kwaliteitskader en instrumenten om de eigen organisatie aan het kwaliteitskader te toetsen.

Nieuws

NIAZ Nieuws mei 2016

Slingeland Ziekenhuis uitgeroepen tot NIAZ 'Best Practice' zorginstelling

Uitgewerkte goede voorbeelden Netwerkdagen maart 2016

NIAZ continueert accreditatiestatus Noordwest Ziekenhuisgroep

NIAZ continueert accreditatiestatus Jessa Ziekenhuis

NIAZ kent accreditatiestatus toe aan Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut

NIAZ netwerkdagen najaar 2016:
dinsdag 11 oktober (VL) en donderdag 10 november (NL)

-----------------------------------------------------

Werkt u bij een zorginstelling en heeft u een leuke foto die u aan ons wilt voorleggen? Neem dan contact op via info@niaz.nl

Hoe wij accreditatie ondersteunen:

Audits

onze senior adviseurs ondersteunen u iedere maand

Kwaliteitsnorm

onze internationale normen zijn afgestemd op Nederland en Vlaanderen

Opleidingen

tracers, normkennis, opleiden van interne auditoren

Kenniscentrum

goede voorbeelden van andere instellingen kunnen u inspireren

Klantervaringen

"Het is voor ons ziekenhuis en zeker voor Team Verslavingszorg een heel mooi moment geweest om voor de ogen van zoveel verwijzers en geïnteresseerden het NIAZ-certificaat te mogen ontvangen!" Wendy Donders - Coördinator accreditatie, Alexianen Zorggroep Tienen

_______________________________

“Dit is het resultaat van het werk van ruim 100 medisch specialisten en 1200 medewerkers. Met het accreditatiebewijs tonen wij dat kwaliteit goed verankerd is in de organisatie.” drs. W. van Vliet, St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

__________________________

Artsen vinden het, net als andere zorgprofessionals, belangrijk om te werken aan patiëntveiligheid. Geen enkele zorgprofessional is immers voorstander van patiëntONveilig werken. Maar de vraag, ook voor de artsen, is: hoe pakken we dit concreet aan? Wat kan dit voor de patiënt en voor mij als professional betekenen? Dit vereist zicht op een goede aanpak en zicht op behaalde resultaten. Het NIAZ helpt je hierbij. Marc Vanderbeeken: Algemeen directeur Revalidatie & MS Centrum, Overpelt

Veelgestelde vragen

Hoe weten wij welke normen al dan niet voor onze instelling van toepassing zijn? Ondersteunt het NIAZ ons daarbij?

Wij ondersteunen de instellingen bij het aanmaken van het organisatieprofiel in de portal van Qmentum. Vanuit het organisatieprofiel kiest de software dan de voor de instelling van toepassing zijnde normen. De Nederlandstalige portal is ter beschikking vanaf januari 2014. Lees verder

Hoe zit het met de Accreditatie/certificering van laboratoria door andere organisaties dan NIAZ?

Lees verder

Een aantal normen komt (niet altijd letterlijk, maar in grote lijnen) in verschillende normensets terug. Is er een overzicht ter beschikking waarin is aangegeven waar in de normensets dezelfde/vergelijkbare normen terug te vinden zijn?

Lees verder

Bij een aantal normen is aangegeven dat aan vigerende wet- en regelgeving moet worden voldaan. De wettelijke vereisten kunnen echter verschillen tussen Canada, Nederland en België. Betekent dit dat de normen in verschillende landen anders zijn?

Lees verder

Welke documenten moet ik als bewijsvoering bijvoegen in de software van Qmentum en aan welke vereisten moeten deze documenten voldoen?

Lees verder

Veelgestelde vragen

Contact

Postbus 4045
3502 HA Utrecht 
030-2330380

Bezoekadres
Churchilllaan 11, 14e
3527 GV Utrecht

Contact per e-mail

Inloggen

Terug naar inloggen