Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home

Welkom

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Dit resulteert in een oordeel (judicium) waaraan derden – zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving – het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht.

De ‘Z’ in NIAZ staat voor ‘zorg’. Elk soort zorginstelling (zoals ziekenhuis, GGZ-instelling, instelling voor langdurige zorg, dialysecentrum, eerstelijns zorgcentrum, zelfstandig behandelcentrum) kan deelnemen aan het accreditatieprogramma van het NIAZ.  Een overzicht van deelnemende instelling per provincie treft u hier. Snel een instelling zoeken? Door de naam van de instelling in te toetsen bij "website doorzoeken" kunt u uw instelling sneller vinden.

Het NIAZ heeft zijn missie, visie en waarden beschreven in het Kerndocument Missie, Visie en Waarden en in de corporate brochure "NIAZ in een notendop". Tevens is de betekenis van het NIAZ logo en is zijn richtlijnen voor het gebruik van het NIAZ logo opgesteld.  

De website geeft informatie over het NIAZ, de verschillende vormen van accreditatie, het accreditatieprogramma, de gebruikte kwaliteitsnormen en de accreditatieprocedure en de aanvraag voor een accreditatie

Specifieke informatie over NIAZ in relatie tot Vlaamse zorginstellingen treft u hier

NIAZ is op 21 februari 2013 opnieuw geaccrediteerd voor het onderdeel "organisatie" door The International Society for Quality in Health Care (ISQua)

Nieuwsberichten over NIAZ worden met regelmaat via de site gepubliceerd. Het NIAZ is geïnteresseerd in uw mening over de website. Klik hier om suggesties kenbaar te maken. Als u vragen hebt benadert u ons dan gerust.

Het NIAZ maakt voor het doorlichten van zorginstellingen aan de hand van het NIAZ- een referentiekader ( audits) gebruik van peers: collega’s uit zorginstellingen die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en die zich daartoe op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen.  Belangstelling om auditor te worden?  

 

Document acties